2013. június 9., vasárnap

kerti kapor

Bernáth Jenő: Gyógy- és fűszernövények c. könyvből:


Anethum graveolens l. Kerti kapor

Gyakrabban használt magyar nevei: fűszer­kapor, kapor, (uborkafű)
Rendszertani besorolás
A kapor az Araliales (aráliavirágúak) rendjénbelül az Apiaceae (ernyősök) család­jába tartozik. A nemzetség 3 faja (A. grave­olens L., A. chryseum Boiss. ét Held., A. involucratum Korov.) közül csak az A. gra-veolens a termesztett kultúrfaj. Az A. sowa Rox. egyes szerzők szerint szintén önálló faj, mások szerint fajon belüli taxon, melyet
A. graveolens f. submarginatum Lej, ét Court néven írtak le.
Drog
A növény csaknem minden részét használják. A szárbaindulás előtt vágott növény föld feletti részét zölden, frissen vagy szárítva (Anetfnjierba^forgalrnazzák. Érett ter­mése egészben, illetve őrölve, fontos fűszer (Anethifructus) A termések viaszérésekor vágott föld feletti hajtásokból, valamint az érett termésekből illóolajat állítanak elő. Ennek neve: A^etheroleumjinethi herbae (kapornövényolaj), illetve Ajxhemleumjmethi fructus^ (kapormagolaj) Az illóolajat a Magyar Szabvány (MSZ 14526-1971, illetve MSZ 9256-1971) szerint^vízgőzlerjárlással állítják elő. Hatóanyag
A kaporjminden szervében illóolajat_tartalmaz. Ennek mennyisége és összetétele a növény fejlődése során és az egyes fenológiai fázisokban változik. Viaszéréskor a föld feletti részek illóolaj-tartalma 038-1,6%, ezen belül a szár minimális mennyiséget (0,1% alatt) tartalmaz. Az érett termések illóolaj-tartalma 2^4%. Az illóolaj fő ösz-szetevője ad-karvon, ami a növényolajban 25-35%-ot, a magolajban 40-60%-ot tesz ki. Nagyobb mennyiségben (mintegy 20%) van jelen a növényolajban ezenkívül d-(l)-fellandrén, a „magolajban" pedig d-limonen.
Botanikai leírás
A kapor rövid tenyészidejű, ejy£ves,Jágy_szárú_növény (H) Szárának magassága a termőhelyi feltételektől függően 40-150 cm, egyenes, hosszanti irányban fehéren, ill. zölden csíkozott. Gyökere vékony, fehéres, alig elágazó. A lomblevelek 3-4-szeresen szárnyaltak, levélkéi vékonyak, fonalszerűejc. Az alsó levelek nyelesek, a felsők ülők. Virágzata összetett ernyő. A főernyő 20 cm átmérőt is elér Virágai aprók, a szirmok élénksárgák, a virágok hímnősek. Májustól júliusig virágzik. Termése két részre hasadó ikerkaszattermés, ezermagtömege 1-2 g. Csírázóképességét 5 évig is megőrzi. A rész-terméskék sötétbarnák, tojásdadok, a termésfalban a háti oldalon 4, a hasi oldalon 2 illó­olaj-járat helyezkedik el. Egyes szerzők megkülönböztetnek nagy-, illetve kistermésű vál­tozatokat: előbbi mintegy 4 mm hosszú, 2,5 mm széles, utóbbi adagosán 3 mm hosszú, 1,7 mm széles kaszattermésű. A termések egyenetlenül érnek, éretten erősen peregnek.
Előfordulás
A termesztett kapor A graveolens géncentruma_a Földközi-tenger^kelet[ melléke, Nyugajt,-Azsia, Perzsia, Kelet-India, további feltételezések szerint a Kaukázus vidéke és Egyiptom. Magyarországon vadon eredetileg nem fordul elő, esetleg kivadulhat. Évekig fenntartja magát_sp_ontán.kelés_révén olyan területeken is, ahol termesztésével felhagytak. Az A. sowa Indiában^termesztett faj.
Környezeti igény
A kapor hazánkban mindenütt termeszthető. Nem hőigényes, csírázása már 8-10 °C-on intenzív A fiatal növények a tavaszi fagyokat is jól átvészelik. Fejlődésének generatív szakaszában kedvező a meleg, napsütéses időjárás. Hűvös, esős időben el­húzódó a virágzása, gyenge a termések kötődése. A szélsőségesen gyenge talajok, fu­tóhomok nem alkalmasak a termesztésére, talaj tekintetében előnyben részesíti a_jó_ vizgazdálkodású, könnyen melegedő talajokat. Szárbaindulástól virágzásig vízigénye^ "fokozott, a vízellátás ekkor a termést alapvetően befolyásolhatja.
Fajta
Hazánkban jelenleg egyeden fajta az 1959-ben elismertJJlujia.kalászi' Korábban Németországban zöldkapor (herba), illetve „kapormag" termesztésére különböző
populációkat, illetve fajtákat használtak.
Termesztés
Termesztése alapvetően három különféle termék előállítására irányulhat. Az al­kalmazott agrotechnikai lépések ennek alapján eltérőek. A termesztés célja lehet (1) a kapor„mag", drognak vagy illóolaj-lepárlásra, (2) a növényolaj-előállítása, (3) zöld-karjorj friss vagy szárított fűszer céljára.
Elővetemény. A kapor elővetemény tekintetében nem igényes. Rövid tenyészideje miatt zöldkapor előállítására elő- vagy utónövényként is termeszthető. Első évben hozamot nem adó, kétéves növénykultúrák (pl. kétéves kjjrj^akörnényjjmuskotály-zsálya^ársjiöyjnyeként^a termesztés gazdaságosságát javíthatja, ezért e célra is vetik.
J^rá^ázás^ElsösoTban njtr^o^mgényejelentős, különösen herba, illetve növényolaj célú termesztés esetén. Ennek egyharmad részét (mintegy 80 kg/ha)_őssze[ alaptrá­gyaként, a kétharmad részt pedig tavasszal, vetés előtt juttassuk ki. Ha a termesztés célja a magtermés vagy a kapormagolaj, akkor a hozam elsősorban nagyadagú fosz­fortrágyázással fokozható (120 kg/ha). A foszforműtrágya kétharmad részét alap­trágyaként, ősszel, egyharmadát pedig indítótrágyaként, vetés előtt célszerű a talajba dolgozni. Ebben az esetben a nitrogéndózist mérsékelni kell (60 kg/ha ).
Talaj-előkészítés^ Őszi szántás, majd utána tavaszi simítózás és porhanyítás, vala­mint könnyű hengerrel a magágy tömörítése szükséges.
Vetés, f^ vetés ideje és módja a termesztés céljától függ. Magnyerésre és növényolaj előállításához március második felében, esetleg április elején kell vetni. A sortávolság 24 cm, folyóméterenként 100-150 mag, a vetőmagdózis .12-14 kg/ha. Fűszerkapor előállítására a vetés kora tavasztól, március közepétől szakaszosan május közepéig, majd utóveteményként július közepétől augusztus közepéig végezhető. Ebben az esetben a sortávolság 12 cm, a vetőmagszükséglet pedig 18-20_kg/ha. A vetésmélység mindkét esetben l ,5-2 cm. A vetés kisüzemi vagy nagyüzemi vetőgéppel is elvégezhető.
Ápolás. A növényállomány gyommentesen tartására jól kidolgozott herbicidtech-nológiák léteznek. Vetés után, preernergensen a k]ójtrorniiron^hatóanyagú Maloran 50 WP 3-4 kg/ha dózisban vagy a prometrin hatóanyagú Merkazin 3-4 kg/ha adag­ban, vagy a pjmlimetajin. hatóanyagú Stomp 330 EC (5-6 l/ha) alkalmazható. 15 cm-t meghaladó növényállomány felülkezelésére használható 1,5-2 kg/ha adagban az Afalon (linuron), illetve l ,8-2 kg(l)/ha adagban a Lentagran WP (EC). Aíűszerkapor termesztésében az állomány felüJ.k£zeléj^jnLem_végezhető^
Növényvédelem. Gyakran szükség van a fuzikládiumos varasodás (Passalora depres-sa) elleni védekezésre, valamint inszekticid kezelésre levéltetvek (Cavariella aegopo-dii) ellen. A fuzikládium ellen javasolt preventiv védelem szükséges benomil (Chinoin Fun-dazol 50 WP), mankoceb (Dithane M-45) vagy dodin (Efuzin 500 FW) hatóanyagú szerrel. A levéltetvek ellen mevinfosz vagy pirimikarb hatóanyagú készítményekkel védekezhetünk.
Kevésbé jelentős károsító még a Pucciniapetroselini, elsősorban nyirkos, csapadé­kos évben. Esetenként a Graphosoma, a Lygus vagy a Schirus poloskafajok károsíthat­nak.
Betakarítás. Ha fűszerkapor előállítása a cél, akkor legkésőbb szárbaindulás előtt (25-40 cm magasság elérésekor) takarítjuk be a növényt. A munkát célszerűen kézzel vagy az üzemmérettől függően kaszálvarakodó gépekkel lehet elvégezni. Növényolaj- nyerés céljára a betakarítás optimális időszaka a termések viaszérése. A vizsgálatok szerint ekkor a legmagasabb a föld feletti részek illóolaj-tartalma. A vágás a fűszerkapornál említett gépekkel végezhető, de mivel ekkorra már a növény szára alul vastag, a betakarítást úgy végezzük, hogy e szárrészek a lehetőségek szerint ne kerüljenek, a betakarított zöldtömegbe.
_Magtermesztés esetén a betakarítás kombájnnal történik, egy menetben. Ez akkor végezhető, amikor a főernyőben lévő termések rnegbarnultak. Vontatott érés esetén viaszérésben vágják az állományt, majd néhány napos renden történő utóérlelés után rendről csépelik. A magolaj-előállításhoz mindenképp az egymenetes módszert alkalmazzák.
Elsődleges feldolgozás, tárolás
A fűszerkaprot vágás után azonnal műszáritóban szárítani kell. Csak így nyerhető jó minőségű drog. A szárítás 40-50 °C-on történhet. Ezután a drogot morzsolják, és rostákon a szárrészeket leválasztják. A növényolaj céljára betakarított anyagot azon­nal illóolaj-lepárlóba kell szállítani. Amennyiben járvaszecskázó géppel történt a betakarítás, az azonnali lepárlásra még nagyobb gondot kell fordítani. A kombájnnal betakarított, érett terméseket rostasorokon tisztítják és az előírt nedvességtartalomig (12%) 40-50 °C-on, műszárítóban vagy fedett helyen kiterítve szárítják. A terméseket ritkábban őrlik is. Magolaj-előállításhoz a betakarított anyagot tisztítás nélkül viszik a lepárlóba.
A különösen a kaporherba drog tárolásra kell nagy gondot fordítani, amikor a zöld szín megőrzéséhez a megfelelő nedvességtartalmat biztosítani kell. Az illóolajokat a szokásos előírások szerint tárolják. A magvak átmeneti (lepárlásig) vagy tartós táro­lásánál a nem túl magas hőmérsékletre_(30 °C)_és a kártevő-mentesítésre kell ügyelni.

Hozam
Mennyiség. Fűszerkapor termesztésénél a várható hozam 4—6 t/ha friss növény, ami­ből mintegy .0,3-0,6 t morzsolt drog állítható elő. A magtermés 0,6-1,5 t/ha, s ebből 2Q^4J)_kg/ha_ magolaj nyerhető. Növényolajra történő termesztésnél 12-15 t zöld növényi tömeg takarítható be l hektárról, s ennek illóolajhozama mintegyJK^JO kg. Minőség. A kapormagolaj és a növényolaj a Magyar Szabvány szerint jellemző ka-porszagú, ájJátszó^j^zt^a^jlvájiyjái^Sj esetleg színtelen. A karvontartalpm a mag­olajban 50%; a növényolajban pedig minimum 25% legyen.
S/aporítóanyag-előállítás
A kaprot kizárólag magyetéssel^szapori tjük. A vetőmag-előállításhoz a drogcélú magtermesztésnél leírt agrotechnikai eljárásokat alkalmazzuk. A szabványos (MSZ 6387-1987) vetőmag csírázóképessége 7f^(I.j5j3jzt.), illetvej>5% (II. oszt.), tisztasá­ga 9&%3 illetve 96%, mérgező gyomnövények magvait nem tartalmazhatja.
Farmakológiai hatás
Illóolaja antiszeptikus hatású. Kísérleti eredmények szerint a zöld növényi részek vizes kivonata nyugtató hatású, a termésből nyert illóolaj pedig kísérleti állatoknál
Felhasználás
A kaprot elsősorban fűszerként^ használ jak fel. Drogja és illóolaja kellemes ízű, étvágyfokozó, elterjedt ételízesítő, sjy^n^úságtartósító. Illóolaját a kozmetikai ipar is hasznosítja. Gyógyászati felhasználása jelenleg csak a népgyógyászatban terjedt el, elsősorban az emésztő szervrendszeri panaszok csökkentésére.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Hidraulika szivattyú

A minap észrevettem, hogy csepeg a hidraulika folyadék  traktorból. Nagyon nagy figyelmet fordítok a gépek műszaki állapotára. Ugyanis amik...